Voorzitter: Coert Schwagermann

Coert SchwagermannVan zeer nabij maak ik de vreselijke ziekte dementie mee en ervaar hoe deze volksziekte de mens kan veranderen. Om deze mensen toch wat plezier en ontspanning te geven ben ik één van de medeoprichters van de Stichting Vrienden van Senna Zorg.

Als stichting willen wij geldmiddelen bijeen brengen voor ontspanning, zoals het aanschaffen van o.a. attributen die speciaal voor dementerenden zijn ontworpen en niet worden bekostigd vanuit de exploitatie van Senna Zorg.

Secretaris: Jannie Brinkman - van Onselen

Secretaris: Jannie Brinkman - van OnselenDementie in diverse vormen komt bij ons in de familie voor. Ik heb ervaren, dat het als mantelzorger fijn is als je één of meerdere dagen per week ontlast wordt door je dementerende vader, moeder of partner aan de zorgen van het personeel bij Ontmoetingscentrum Onderdak toe te vertrouwen.

Daarom wil ik mij inzetten om het verblijf bij Senna Zorg zo aangenaam mogelijk, tevens stimulerend en uitdagend, te laten zijn door middel van o.a. het juiste (dure) materiaal te gebruiken. De hiervoor benodigde financiën probeer ik met mijn medebestuursleden bij elkaar te brengen.

Penningmeester: Jacob Huijsman

Penningmeester: Jacob HuijsmanVanuit maatschappelijke interesse werd ik werd opmerkzaam gemaakt van het grote belang van specifieke ondersteuningsmiddelen t.b.v. dementerende medemensen die het leven van deze mensen in de zorg en dagopvang kunnen veraangenamen.

Met deze ondersteuningsmiddelen zijn hoge kosten gemoeid die niet uit de reguliere zorg worden vergoed.
De Stichting Vrienden van Senna heeft zich opgeworpen gelden te verwerven om deze middelen te kunnen aanschaffen. Het doel daarvan is om de oudere dementerende medemens een nuttige, stimulerende en vooral fijne dagbesteding te kunnen bieden. Ik wil me daarom, samen met de bestuursleden, vrijwilligers, vrienden van – en donateurs inzetten om deze investeringen mogelijk te maken.

Lid: Rijk Vogelaar

Penningmeester: Jacob HuijsmanNa 40 jaar actieve brandweerdienst ben ik in 2021 met pensioen gegaan. Eén van de motto’s bij de brandweer is hulp geven aan naasten en er staan voor burgers in nood.
Van dichtbij heb ik een familielid door dementie zien veranderen van een actief persoon in een hulpeloos mens door deze verwoestende ziekte. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik een verzoek kreeg om in het Bestuur toe te treden van de “Stichting Vrienden van Senna Zorg” die zich inzet om met behulp van gelden van donateurs en sponsors specifieke ondersteuningsmiddelen aan te schaffen.
De kosten van deze middelen zijn hoog en kunnen doorgaans niet uit de reguliere zorg worden betaald. Met deze middelen kunnen we de oudere dementerende helpen om zo een fijne dagbesteding te hebben. Ook stimuleren we met het gebruik van deze middelen dat de cliënten van Onderdak langer actief blijven en met plezier naar het ontmoetingscentrum komen.

Lid: Wim de Jong

Lid: Wim de JongVan nabij heb ik meegemaakt welke impact dementie heeft op de persoon zelf maar ook op de familie eromheen. Het verdriet maar ook de zorg voor een zo waardig mogelijk levenseinde vergt veel energie. Opvang in de dagbesteding ontlast de familie en direct betrokkenen en zorgt ook voor afleiding voor de persoon zelf.

Er staat geschreven “benut je talenten” en dat is ook mij van huis uit meegegeven. Daarom wil ik mij met mijn kennis en praktische vaardigheden (handen uit de mouwen) inzetten voor de Stichting Vrienden van Senna Zorg om daarmee het leven van anderen in moeilijke tijden iets lichter te maken.”