Raad van Commissarissen

Steven Corijn

Steven CorijnAls lid van de Raad van Toezicht draag ik graag een steentje bij aan een gezonde thuiszorgorganisatie binnen een veranderende zorgmarkt. De vergrijzing van onze maatschappij - met daarbij een toenemende behoefte aan oudedagsvoorzieningen - is een enorme uitdaging voor ons allemaal. Dus ook voor mezelf. Ik ben dan ook volop gemotiveerd om op strategisch niveau en vanuit een toezichthoudende rol hierin een bijdrage te mogen leveren voor Senna Zorg en in het algemeen in de zorgwereld.

Om een toekomstbestendige rol te blijven spelen, die innovatief en creatief inspeelt op het veranderende tijdsbeeld, kan ik mijn jarenlange zakelijke praktijkervaring toepassen en mijn uitgebreid netwerk inzetten om Senna Zorg verder te helpen ontwikkelen, waar nodig. En dit doe ik dan ook met veel plezier en toewijding.

Theo Verhoeven

Theo VerhoevenVoordat ik In 2014 gevraagd ben om lid te worden van de Raad van Commissarissen bij Senna Zorg, voormalig Pallia Zorgbureau, heb ik een mooie carrière binnen de zorg opgebouwd.

In 1968 ben ik gestart als leerling verpleegkundige in het ziekenhuis en aansluitend vele posities bekleed als manager en directeur bij verschillende thuiszorgorganisaties. Hierdoor heb ik veel ervaring en kennis opgedaan, zowel op de werkvloer als op directieniveau.

Deze kennis en ervaring deel ik graag met het management en medecommissarissen van Senna Zorg. Samen leiden we Senna Zorg door het woelige en continu veranderend landschap van de Zorg. De kwaliteit van de zorg, de persoonlijke aandacht en betrokkenheid richting de cliënt blijft hierbij altijd voorop blijft staan.

Dit maakt mij een tevreden voorzitter, om onze kennis te delen en glans te geven aan de mooie warme Zorgorganisatie van Senna Zorg.

Maiko van Dam

Maiko van DamToezichthouden is al lang niet meer iets dat ‘je erbij doet’, het is een vak. Met verschillende disciplines die de toezichthouder zich eigen moet maken. Dat kan specialistische kennis betreffen, maar vooral ook gaan over niet-alledaagse invalshoeken, zoals de persoonlijkheid van de toezichthouder, de mechanismen die samenhangen met de werking van het brein, het gedrag en cultuur in een team, of het samenspel met stakeholders.

Vanuit die rol wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het neerzetten van een excellente organisatie om datgene wat ons allemaal raakt; Zorg! De meeste mensen komen hier vroeg of laat mee in aanraking. In een krachtenveld van zorgverzekeringsmaatschappijen, overheid, ziekenhuizen, doctoren etc. Vanuit dat perspectief verwacht de cliënt de beste zorg van een goede organisatie. Dat is precies waar het bij Senna Zorg om draait. Samen de beste zorg leveren vanuit een goede organisatie, daar zie ik op toe!