Raad van Commissarissen

Steven Corijn

Steven CorijnAls lid van de Raad van Toezicht draag ik graag een steentje bij aan een gezonde thuiszorgorganisatie binnen een veranderende zorgmarkt. De vergrijzing van onze maatschappij - met daarbij een toenemende behoefte aan oudedagsvoorzieningen - is een enorme uitdaging voor ons allemaal. Dus ook voor mezelf. Ik ben dan ook volop gemotiveerd om op strategisch niveau en vanuit een toezichthoudende rol hierin een bijdrage te mogen leveren voor Senna Zorg en in het algemeen in de zorgwereld.

Om een toekomstbestendige rol te blijven spelen, die innovatief en creatief inspeelt op het veranderende tijdsbeeld, kan ik mijn jarenlange zakelijke praktijkervaring toepassen en mijn uitgebreid netwerk inzetten om Senna Zorg verder te helpen ontwikkelen, waar nodig. En dit doe ik dan ook met veel plezier en toewijding.

Annegien van Rijsewijk

Annegien van RijsewijkDe zorg. Een sector waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. Onmisbaar voor iedereen. En tegelijkertijd zo ingewikkeld. Toenemende vraag en kosten, veranderende wet- en regelgeving, tekort aan personeel en de voortdurende spanning tussen taken, vergoeding en de aandacht voor de cliënt.

Als jurist ben ik een analytisch denker. In mijn werk in de commerciële sector ben ik op inhoudelijk en strategisch niveau een sparringpartner voor de directie en beleidsmakers. Ik kijk graag naar de buitenwereld, zie ontwikkelingen en denk in kansen. Ik zet mijn ervaring en denkkracht graag in voor Senna Zorg. Als lid van de Raad van Commissarissen zie ik mezelf als onafhankelijk klankbord die uitdaagt om met de RvC met een bepaalde afstand te kijken naar de koers, de ambitie en de prioriteiten. Door het stellen van de juiste vragen, het delen van mijn kennis en het inzetten van mijn analytisch denkvermogen, draag ik graag bij aan een goede ontwikkeling van de organisatie.

Maiko van Dam

Maiko van DamToezichthouden is al lang niet meer iets dat ‘je erbij doet’, het is een vak. Met verschillende disciplines die de toezichthouder zich eigen moet maken. Dat kan specialistische kennis betreffen, maar vooral ook gaan over niet-alledaagse invalshoeken, zoals de persoonlijkheid van de toezichthouder, de mechanismen die samenhangen met de werking van het brein, het gedrag en cultuur in een team, of het samenspel met stakeholders.

Vanuit die rol wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het neerzetten van een excellente organisatie om datgene wat ons allemaal raakt; Zorg! De meeste mensen komen hier vroeg of laat mee in aanraking. In een krachtenveld van zorgverzekeringsmaatschappijen, overheid, ziekenhuizen, doctoren etc. Vanuit dat perspectief verwacht de cliënt de beste zorg van een goede organisatie. Dat is precies waar het bij Senna Zorg om draait. Samen de beste zorg leveren vanuit een goede organisatie, daar zie ik op toe!