Informatie

Zorgt u voor uw naaste met dementie? Zorg ook goed voor uzelf!

Er wordt door OC Onderdak 5x per jaar een middag georganiseerd met een onderwerp dat afgestemd is op u, als mantelzorger.

Op deze middagen komt u met mede mantelzorgers in contact, worden er tips en adviezen uitgewisseld en merkt u dat u niet de enige bent met deze zware zorg. Voor iedere bijeenkomst staat er weer een ander onderwerp centraal zoals bijvoorbeeld;

  • Wat is dementie en hoe gaat u daarmee om?
  • Hoe bewaakt u uw eigen grenzen?
  • Welke veranderingen in het gedrag kunt u verwachten?

Als uw naaste met dementie niet meer thuis kan wonen is een opname in een verpleeghuis nodig. De wachttijden zijn erg lang daarom is het belangrijk om hier vroegtijdig over in gesprek te gaan. Wij kunnen u daarbij adviseren in overleg met de casemanager. Op het Ontmoetingscentrum wordt informatie gegeven over het toewerken naar een opname in het verpleeghuis. Dit thema wordt 2x per jaar op een mantelzorgbijeenkomst besproken.

U kunt bij alle medewerkers van het Ontmoetingscentrum Onderdak altijd advies en praktische hulp vragen bij het regelen van thuiszorg en bij een verpleeghuisopname.

Daarnaast kunt u in de "Hof van Heden" deelnemen aan het Alzheimer café. Dit vindt elke 3e maandagavond van de maand plaats en één van onze medewerkers is daar ook aanwezig. Meer informatie vindt u op: Alzheimer Café Westland.