Algemeen

De Stichting “Vrienden van Senna Zorg” is opgericht ter ondersteuning van de zorginstelling Senna Zorg en haar cliënten.

Senna Zorg is werkzaam in de Gemeente Westland en Hoek van Holland en actief op het terrein van Wijkverpleging, Individuele Begeleiding en “Ontmoetingscentrum Onderdak” dat bestemd is voor mensen met geheugenproblemen.

Doelstelling

De Stichting “Vrienden van Senna Zorg” heeft als doel het bijeen brengen van gelden voor een bestemming die niet uit de exploitatie kan worden bekostigd.

Waarmee wil de stichting de doelstellingen realiseren:

  • Periodieke bijdrage van donateurs (particulieren en/of ondernemingen en organisaties)
  • Schenkingen
  • Subsidies
  • Bijdrage van fondsen en bedrijfsleven
  • Erfstellingen en legaten

Beleid

Nu en in de toekomst is er een toenemende behoefte aan zorg zoals die door Senna Zorg wordt verleend. De Stichting “Vrienden van Senna Zorg” wil daar een ondersteunende bijdrage aan leveren, mede gezien de ontwikkelingen die vanuit de Gemeente Westland op ons afkomen, zoals

  • Toename aantal mensen met een vorm van dementie
  • Een groot aantal ouderen en alleenstaanden die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen met hierbij, indien nodig, de zorg die Senna Zorg aanbiedt

Algemene gegevens

Postadres Oudelandstraat 1 B
2691 CB ’s-Gravenzande
K.v.K. nummer 80217818
Rsin nr. 861592177
Website www.sennazorg.nl
Email stichtingvriendenvan@sennazorg.nl
Telefoon 0174 - 441527
Bankrekening NL30 RABO 0361143028 t.n.v. Stichting Vrienden van Senna Zorg
ANBI status RSIN/ANBI nummer: 861592177

Bestuurders hebben geen arbeidsovereenkomst met Senna Zorg en genieten geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.