Stichting Vrienden van Senna Zorg

De Stichting “Vrienden van Senna Zorg” is opgericht ter ondersteuning van de zorginstelling Senna Zorg en haar cliënten.

Senna Zorg is werkzaam in de Gemeente Westland en Hoek van Holland en actief op het terrein van Wijkverpleging, Individuele Begeleiding en “Ontmoetingscentrum Onderdak” dat bestemd is voor mensen met geheugenproblemen.

Doelstelling

De Stichting “Vrienden van Senna Zorg” Heeft als doel het bijeen brengen van gelden voor een bestemming die niet uit de exploitatie kan worden bekostigd.

Waarmee wil de stichting de doelstellingen realiseren:

  • Periodieke bijdrage van donateurs (particulieren en/of ondernemingen en organisaties)
  • Schenkingen
  • Subsidies
  • Bijdrage van fondsen en bedrijfsleven
  • Erfstellingen en legaten

Beleid

Nu en in de toekomst is er een toenemende behoefte aan zorg zoals die door Senna Zorg wordt verleend. De Stichting “Vrienden van Senna Zorg” wil daar een ondersteunende bijdrage aan leveren, mede gezien de ontwikkelingen die vanuit de Gemeente Westland op ons afkomen, zoals

  • Toename aantal mensen met een vorm van dementie
  • Een groot aantal ouderen en alleenstaanden die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen met hierbij, indien nodig, de zorg die Senna Zorg aanbiedt.

Bestuur

Voorzitter Dhr. C.H. Schwagermann
Secretaris Mw. J. Brinkman - van Onselen
Penningmeester Dhr. C.R. van Eekelen
Lid Dhr. J. Overkleeft
Postadres Oudelandstraat 1 B
2691 CB ’s-Gravenzande
K.v.K. nummer 80217818
Rsin nr. 861592177
Website www.sennazorg.nl
Email stichtingvriendenvan@sennazorg.nl
Telefoon 0174 - 441527
Bankrekening NL30 RABO 0361143028 t.n.v. Stichting Vrienden van Senna Zorg
ANBI – nummer xxxxxxxxxxx

Bestuurders hebben geen arbeidsovereenkomst met Senna Zorg en genieten geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vriend of donateur worden

Vrienden maken het verschil. Uw steun is onmisbaar voor de Stichting “Vrienden van Senna Zorg”

Uw bijdrage en/of donatie zorgt er voor om voor de cliënten van Senna Zorg een omgeving te creëren die een positieve invloed heeft op het welbevinden van cliënten van Senna Zorg en hun omgeving.

Hoe kunt u ons steunen?

Klik op onderstaande button voor meer informatie en het contactformulier.

Contact

Het beleidsplan

beleidsplan stichting vrienden van Senna Zorg