Kwaliteit

Senna Zorg is gecertificeerd voor de HKZ-normering.

HKZSenna Zorg wordt door een onafhankelijke instantie getoetst op kwaliteit. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, wordt er een HKZ-certificaat gegeven. Senna Zorg is in het bezit van een HKZ-certificaat en wordt jaarlijks getoetst op de kwaliteit van de zorginstelling. Dit houdt in dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft en dat wij voortdurend werken aan kwaliteit.

Wat is het HKZ-certificaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een branche specifieke norm gebaseerd op de ISO 9001. Het HKZ-certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dit betekent dat de instelling:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Zelfstandig leven

Tevreden, omdat u zich gehoord en gezien voelt en omdat u op een professionele manier ondersteund wordt zodat u thuis zo veilig mogelijk zelfstandig kunt blijven leven.

Tevreden cliënten

We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties. Dit doen wij door ons aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, daar afspraken over te maken en onze afspraken op een verantwoorde manier na te komen. Kwaliteit bij Senna Zorg betekent: tevreden cliënten.

Cliënttevredenheidsonderzoek – Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Via Zorgkaart Nederland vragen wij al onze cliënten hun beoordeling kenbaar te maken.