Visie

De vergrijzing neemt toe, de cliënten blijven langer thuis wonen waardoor wij graag de ‘zorg’ uit handen willen nemen voor de cliënt of de mantelzorger in het Westland.

Senna Zorg staat dichtbij de cliënten en het personeel.

De lijnen zijn kort en we werken samen met passie en professionaliteit. De cliënten zullen dit merken in de zorg die ze krijgen. Je komt hier in een ‘warm bad’.

Er wordt zo snel mogelijk ingespeeld op de zorgvraag en we staan klaar voor de cliënt!

Missie

De cliënt staat centraal in onze zorg- en dienstverlening. Senna wil met de zorgverlening een cliënt helpen om beter en langer zelfstandig te kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving met de eigen normen en waarden.

Kwalitatieve en cliëntgerichte zorg

Senna staat voor kwalitatieve en cliëntgerichte zorg. Ons doel is een tevreden cliënt (en zijn omgeving). Senna bouwt samen met de cliënt een vertrouwensrelatie op, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen en professionaliteit.

Onze missie is om met onze cliënten invulling te geven aan de waarden die voor hen belangrijk zijn in het leven.