Klachtencommissie

Senna Zorg beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris mevrouw Koremans. Indien u een klacht heeft kunt u dit op verschillende manieren aan haar kenbaar maken:

Schriftelijk
Senna Zorg
t.a.v. klachtenfunctionaris
mw. drs. J.W.M. Koremans
Postbus 172
2690 AD ’s-Gravenzande

Per e-mail
annemiekkoremans@gmail.com

Per telefoon
U kunt uw klacht eventueel ook telefonisch voorleggen aan onze klachtenfunctionaris mevrouw Koremans via telefoonnummer: 06-12104536

Klachtenbehandeling door de Geschillencommissie Zorginstellingen

Als u vindt dat uw klacht na de beslissing van de klachtenfunctionaris nog niet is opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Zorginstellingen: www.degeschillencommissie.nl. De klachtenfunctionaris kan u hierin adviseren.