Zorg regelen - financiën en vergoedingen

Financiën

U bent op zoek naar de zorg voor u zelf, uw partner of andere familieleden. Naast het regelen van de zorg moeten de financiën hier ook voor geregeld worden. Om u meer duidelijkheid te geven hoe dit binnen de gezondheidszorg geregeld is, geven wij u een overzicht van de verschillende geldstromen.

Zorgverzekeringswet

Denkt u hierbij aan verzorging en/of verpleging bij u thuis. Vanuit de Zorgverzekeringswet kan een van onze wijkverpleegkundigen een indicatie stellen voor zorg bij u thuis. De financiering loopt dan direct via uw Zorgverzekeraar, u ontvangt de zorg die u nodig heeft zonder dat u hier omkijken naar heeft. Onze wijkverpleegkundigen nemen na uw aanvraag zo snel mogelijk contact met u op.

Eigen bijdrage

Voor wijkverpleging (persoonlijke verzorging en/of verpleging) betaalt u geen eigen bijdrage. Deze zorg valt ook niet onder uw eigen risico. Deze zorg wordt vergoed vanuit uw basispakket.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor langdurige zorg (WLZ) heeft u een indicatie nodig. Langdurige zorg is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en of toezicht dichtbij nodig hebben. Voor zorg vanuit de WLZ wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Senna Zorg heeft een contract met het Zorgkantoor en kan de zorg vanuit deze financieringsstroom bieden.

Eigen bijdrage

Voor zorg via de WLZ betaalt u vanuit een wettelijke regeling een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor) en is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Voor meer informatie kijkt u op de website van het CAK.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Denkt u hierbij aan het bezoeken van onze dagbesteding op Ontmoetingscentrum Onderdak voor mensen met dementie. Voor Begeleiding Groep, zoals deze zorg heet, wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een indicatie gesteld door een zorgconsulente van de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de zorgtoewijzing van de Gemeente Westland.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO bedraagt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Uw eigen inkomen of vermogen telt hiervoor niet mee. Voor meer informatie kunt u bellen met de Gemeente Westland 0174 – 140174 of kijkt u op de website van de gemeente.

Particuliere zorg

Komt u niet in aanmerking voor een van genoemde financieringsstromen maar wilt u toch zorg? Of heeft u meer behoefte aan meer zorg dan is geïndiceerd?

Bij ons kunt u ook particuliere zorg afnemen. Een combinatie van deze financieringswijzen is bij Senna Zorg ook mogelijk.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier.