Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Senna Zorg behartigt belangen van de cliënten die van Senna Zorg ontvangen. De overlegpartner is de directeur van Senna Zorg.

Deze Raad behartigt de gemeenschappelijke cliëntbelangen binnen Senna Zorg zoals:

  • Thuiszorg; verpleging en verzorging
  • Ontmoetingscentrum Onderdak
  • Dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie
  • (Individuele) Begeleiding
  • Palliatieve zorg

De Raad

De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (beleid)aangelegenheden die de zorg voor cliënten direct aangaan en kan behoeften van cliënten signaleren.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

Mw. van den Bos

Mw. van den Bos
0174–412497

dhr. van Eekelen

De heer van Eekelen
0174–414580
06-53739457

dhr. van Eekelen

Mw. van Schelt
0174–414191
06-28146912

Voor contact of vragen kunt u mailen naar
clientenraad@sennazorg.nl