Kwaliteit

Senna Zorg is gecertificeerd voor de ISO9001-normering.

HKZSenna Zorg wordt door een onafhankelijke instantie getoetst op kwaliteit. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, wordt er een ISO 9001 certificaat gegeven. Senna Zorg is in het bezit van een ISO 9001-certificaat en wordt jaarlijks getoetst op de kwaliteit van de zorginstelling. Dit houdt in dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft en dat wij voortdurend werken aan kwaliteit.

Wat is het ISO 9001-certificaat?

Het ISO 9001-certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dit betekent dat de instelling:

  • Goed georganiseerd is
  • Cliënten centraal stelt
  • Continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • Betrouwbare resultaten presenteert
  • Voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

ISO 9001 Managementsysteem Certificaat

Toetsing

Bij ISO 9001-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde ISO-normen. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Zelfstandig leven

Tevreden, omdat u zich gehoord en gezien voelt en omdat u op een professionele manier ondersteund wordt zodat u thuis zo veilig mogelijk zelfstandig kunt blijven leven.

Tevreden cliënten

We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties. Dit doen wij door ons aan te sluiten bij de wensen van onze cliënten, daar afspraken over te maken en onze afspraken op een verantwoorde manier na te komen. Kwaliteit bij Senna Zorg betekent: tevreden cliënten.

Cliënttevredenheidsonderzoek – Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Via Zorgkaart Nederland vragen wij al onze cliënten hun beoordeling kenbaar te maken.

Kwaliteitskader Wijkverpleging