Richtlijnen wijkzorg en individuele begeleiding m.b.t. Corona

Senna Zorg volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de GGD en de rijksoverheid. www.rivm.nl. Besluiten en aanvullende maatregelen worden hierop gebaseerd.
Deze (aanvullende) maatregelen nemen wij om onze veelal kwetsbare cliënten en onze collega’s, die heel hard nodig zijn, zo goed als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

Het landelijke beleid in Nederland is erop gericht om de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren en daarmee het beschermen van kwetsbare inwoners en het kunnen laten continueren van de zorg in Nederland.

Volg de richtlijnen, let op hygiëne en op mogelijke besmetting.
Gelukkig worden de meeste mensen met dit virus ook weer gewoon beter, maar het is wel heel belangrijk om voorzichtig te zijn, goed op de hygiëne te letten en alert te zijn op mogelijke besmetting.
Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor de kwetsbare mensen onder ons, waaronder ouderen.

Als zorgorganisatie voelen we ons verantwoordelijk voor de zorg aan onze cliënten en de zorg voor de kwetsbare mensen in de regio.
De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de samenleving en kan ook gevolgen hebben voor de zorg.
Senna Zorg is zich daarvan bewust, bereidt zich zo goed mogelijk voor en doet alles wat mogelijk is. Er wordt nu veel van alle zorgprofessionals in Nederland gevraagd.
Wij vragen uw begrip en waardering. Samen zetten we de schouders eronder.

Het volgen van de richtlijnen, zich houden aan hygiëne en alert zijn op mogelijke besmetting is en blijft het allerbelangrijkste.
Voor de cliënten geldt het volgende:
Voor elk zorgmoment wordt de cliënt gebeld en gevraagd of er klachten zijn zoals:

 • Koorts
 • Droge hoest of niezen
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Kortademigheid of ademhalingsproblemen

Heeft u of uw partner/ huisgenoot één of meerdere bovenstaande klachten dan dient u Senna Zorg voor het zorgmoment telefonisch op de hoogte te brengen.
Senna Zorg telefoonnummer 0174 - 441527.
Het is noodzakelijk dat u en/of uw partner een test laat afnemen door de GGD om na te gaan of er sprake is van Corona. GGD telefoonnummer 0800 – 1202.
Wij zijn genoodzaakt om persoonlijke beschermende middelen te gebruiken tot dat de uitslag van de test bekend en negatief is.

Richtlijnen Ontmoetingscentrum Onderdak

Hiervoor verwijzen wij u naar de protocollen (zie bijlagen):

 • Corona opstart OC Onderdak versie 1 d.d. 08-06-2020 (Download)
 • Coronaklachten van cliënt tijdens verblijf OC Onderdak versie 1 d.d. 08-06-2020 (Download)

Richtlijnen sollicitaties

Heb je interesse in een leuke baan bij Senna Zorg en heb je een afspraak gemaakt om te solliciteren dan zijn er een paar richtlijnen die je moet weten.
Heb je klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Corona zoals:

 • Koorts
 • Droge hoest of niezen
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Kortademigheid of ademhalingsproblemen

Neem dan contact op met de HR medewerkster en vertel dat je één van deze klachten hebt en zij gaat met jou een nieuwe afspraak maken.

Heb je geen klachten dan ontvangen we je graag maar hou je aan de richtlijnen:

 • Ga thuis naar het toilet
 • Bij binnenkomst staat een flesje handalcohol om je handen te ontsmetten
 • We begroeten elkaar zonder handen te geven
 • De deuren staan open zodat je niets hoeft aan te raken
 • Gesprek vindt in een grote ruimte op 1,5 meter afstand van elkaar plaats